Vi har märkt en tydlig trend att fler och fler personer vill uttrycka sig själv och vad de faktiskt står för. I och med internet har man samtidigt fått en väldigt speciell plattform där man på sätt och vis har hela världen som mottagarkrets. Detta har gjort att många valt att göra sin internetnärvaro till ett kreativt uttryck, och en sorts kombination av sedvanligt internetanvändande och konstyttring.

I tider då många letar identitet och vill bli en del av något större än dem själva, så är denna sorts kreativ internetnärvaro samtidigt en sorts ventil som gör att man på ett lättare sätt kan hantera sin egen identitet. För när allt kommer till kritan så har det verkligen visat sig att vår gemensamma samtid i stor utsträckning handlar om att hitta sätt att såväl bli tillfreds med sig själv, som att uttrycka den man är och de värderingar man står för.

Med tanke på hur stor del av vår vardag som tas upp av internet, så är det samtidigt ett perfekt sätt att göra internetnärvaron till en övning i uttryck. Oavsett vad det leder till så kommer du i slutändan definitivt ha fått en bättre känsla för vem du är och vad det är du vill få ut av ditt eget liv.

Men man behöver inte göra det hela svårare än nödvändigt. Ta små steg till att göra varje del av din internetnärvaro till en personlig uttryckskanal. Du kommer definitivt att märka hur det blir en given del av din egen resa mot att förstå vem du är och vad du vill.